Pub0022.htm

מלחמה או מבצע צבאי במזרח התיכון בראי מודל בינה מלאכותית מבוסס מקורות Open Source

פז יצחקי-וינברגר, 20-Sep-2011

 

 

אחד מהתחביבים שלי הוא פיתוח מודלים מורכבים ואלגוריתמים שונים של בינה מלאכותית, במטרה לחזות בצורה מדויקת ככל שאפשר התרחשויות שונות התלויות בבני אדם בעולם וכן התרחשויות טבעיות אחרות.

 

לאחר שנים רבות של ניסיון בתחום (לרבות "ניסוי וטעייה" ושכלול המודלים), אני סבור שאפשר לזהות במידה גבוהה למדי של דיוק תנודות עתידיות בשערי מניות, תנודות עתידיות במחירי סחורות, החלטות שטרם נתקבלו של מוסדות פיננסיים (למשל החלטות בדבר העלאת ריבית של בנק ישראל וכיו"ב) ואפילו לנבא ברמת דיוק טובה אסונות טבע, התפרצות מגיפות וגם חלק מהתקפות הטרור – ובאופן מפתיע, עם אלגוריתמיקה שאינה מן המסובכות.

 

למעשה, אחד מהפרויקטים שלי שאני מפעיל בתור תחביב בשעות הפנאי שלי הוא מודל מורכב שכל כולו מוקדש לחיזוי מלחמה או התממשות של מבצע צבאי במזרח התיכון, שמבוסס כל כולו על מקורות מידע Open Source, כלומר המערכת שלי ניזונה ממקורות מידע גלוי המצויים באינטרנט ונגישים לכל אחד, למשל אתרי חדשות, בלוגים, רשתות חברתיות וכיו"ב וכמובן שמקורות אלו אינם חסויים או מכילים מידע מסווג כלשהו (אלא אם כן מידע שכזה זלג לכלי התקשורת וכיו"ב), ובאופן מעניין גם כשמריצים תחזיות לאחור (רטרואקטיביות) רואים קורלציה יפה מאד בין המידע הגלוי לבין ההתרחשויות בפועל כך שהמודלים עובדים יפה גם לאחור – כלומר אם היו מפעילים אותם בזמן אמת הם היו חוזים באחוזים גבוהים את ההתרחשות כפי שאירעה בפועל.

 

חיזוי מלחמה או מבצע צבאי הוא תורה של ממש, ואני לא אכנס לנבכי האלגוריתמיקה המעורבת בעניין, אך כן אציין כי במציאות הישראלית המורכבת עצוב לי לומר שהמודלים שלי מנבאים באופן קבוע שישנה סבירות חודשית ממוצעת של כ-1.2% למלחמה או מבצע צבאי, כאשר מדובר באחוז גבוה למדי וחריג בנוף העולמי, ויכול להוות בפני עצמו צידוק וחיזוק נוסף לכך שמדינת ישראל זקוקה לתקציב ביטחון אדיר והשקעה בביטחון דרך קבע – למעשה היות ומדובר על נתון יחסית יציב, המשמעות שלו היא שמדי 7 שנים בממוצע יש כאן מלחמה או מבצע צבאי משמעותי....

 

מה שרציתי לעדכן הוא שבאופן מטריד ביותר, ב-4 הימים האחרונים המודל קפץ ספונטאנית לסבירות חודשית גבוהה מ-20% (!!!), כלומר אם הנתון הזה ימשיך להיות יציב אפשר לומר ברמה גבוהה של ודאות שסביר להניח כי במהלך 5 החודשים הבאים אנחנו צפויים להתרחשות מעין זו, וגם אם בימים הבאים המודל יחזור למצב הנורמלי ויציין אחוזים נמוכים ושפויים יותר, הרי שעדיין אנחנו מצויים בזמן הקרוב (שיכול להתפרס גם לשנה-שנתיים קדימה ולא 5 חודשים כפי שציינתי קודם לכן) בצפי משמעותי וכמעט ודאי להתרחשות שכזו.

 

הפן החיובי הוא שהסבירות שישראל תצא כשידה על העליונה בקונפליקט שכזה לפי אותו המודל הוא כרגע 97.3%.

 

בקיצור וכדי לסכם – ההמלצה שלי (לכל מי שאינו בדרג מקבלי החלטות ויכול להשפיע על ההתרחשויות בפועל) היא פשוט לקוות לטוב אבל כן להיערך לרע לרבות כל מה שכרוך בכך (היערכות עם מלאי מים, מזון כולל שימורים, היערכות לשהייה בניתוק זמן מה מחשמל – למשל כל מה שמבוסס על תאורת חירום, בטריות, ערכות מגן, מוכנות בעבודה למילואים או צו 8 וכיו"ב).