קצת עלינו בעלי המניות מוצרים ייעוץ ושירותים שותפים ולקוחות English

 

 


צרו קשרחזרה לעמוד הראשי


Mailing address:
Itzhaki-Weinberger Consultants (IWC) Limited,
P.O. Box 102,
Givataim 5310002,
ISRAEL

Tel. (Office): +972-3-5711290
Fax. (Office): +972-3-5711294

Email: info@pazcorp.com / info@itzhaki-weinberger.com:כתובת למשלוח דואר
יצחקי-וינברגר יועצים בע"מ
תיבת דואר 102, גבעתיים
מיקוד 5310002, ישראל

טלפון: 5711290 03

03 פקס: 5711294

:דואר אלקטרוני
info@pazcorp.com / info@itzhaki-weinberger.com

Privacy Policy

 
Copyright © 2004-2016 Itzhaki-Weinberger Consultants (IWC) Ltd.